Заголовок сторінки

З 1 лютого 2012 року, у Львівській обласній організації ФСТ “Динамо” відкрито Регіональний центр спеціальної фізичної підготовки.

Центри спеціальної підготовки – нова форма взаємодії територіальних ФСТ «Динамо» з підрозділами правоохоронних органів.

На сучасному етапі функціонування фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, окрім розвитку дитячо-юнацького спорту та спорту високих досягнень аж до олімпійського рівня, все більш актуальним постає завдання фізкультурно-спортивної та професійно-навчальної роботи з працівниками правоохоронних органів. Це викликано зростаючими вимогами до рівня їхньої фізичної підготовки та володіння професійними навичками для вирішення оперативно-службових завдань.

У світлі цих вимог фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України постійно вивчає потреби та запити, шукає нові підходи до розвитку співпраці з правоохоронними структурами. Однією з форм реалізації вище вказаного завдання за рішенням Центральної ради товариства стало створення у лютому 2012 року регіональних центрів спеціальної підготовки при його територіальних організаціях, діяльність яких повинна бути спрямована на удосконалення організаційно-методичного рівня підготовки фахівців, відповідальних за організацію і проведення фізичної, вогневої підготовки та спортивної роботи з військовослужбовцями і працівниками правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України. Центри діють у відповідності до вимог діючого законодавства, статуту Товариства, Положення про центри спеціальної підготовки, наказів та розпоряджень апарату управління Товариства та відомчих нормативно-правових актів правоохоронних органів в частині, що стосується організації професійної підготовки з військовослужбовцями та працівниками. Загальне керівництво діяльністю таких центрів здійснює апарат управління Товариства, а безпосереднє керівництво – перший заступник Голови територіальної організації Товариства у складі якої функціонує центр. На даний час регіональні центри створені у Дніпропетровській, Житомирській, Луганській та Львівській організаціях Товариства і до них закріплені всі області України. Зокрема, центр спеціальної підготовки Львівської обласної організації територіально закріплений за Волинською, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Рівненською, Тернопільською та Чернівецькою областями.

Центри створюються за наявності: кваліфікованого тренерсько-викладацького складу; навчально-матеріальної бази, спеціального інвентарю та обладнання для забезпечення підготовки відповідно до вимог програм навчання; узгоджених і затверджених установленим порядком план-графіків та програм підготовки фахівців. На підставі угод про співпрацю до участі у навчальному процесі залучаються кваліфіковані тренери з видів спорту Товариства, федерацій, викладачі відомчих навчальних закладів, а також фахівці підрозділів правоохоронних органів.

До основних функцій та завдань цих центрів належать:

-       організація та проведення навчально-методичних зборів і семінарів з військовослужбовцями та працівниками правоохоронних органів, які відповідають за організацію і проведення фізичної, вогневої підготовки та спортивної роботи;

-       надання практичної і методичної допомоги в підготовці та проведенні занять з фізичної, вогневої підготовки з керівниками та фахівцями професійної підготовки правоохоронних органів;

-       узагальнення та впровадження в навчальний процес інноваційних проектів, вітчизняного та міжнародного досвіду, новітніх форм і методів підготовки військовослужбовців та працівників;

-       організація підготовки і розповсюдження навчально-методичних посібників та рекомендацій з методики організації і проведення фізичної, вогневої підготовки та спортивної роботи;

-       участь разом із працівниками управлінь по роботі з особовим складом правоохоронних органів у проведенні інспекторських, цільових та підсумкових перевірок стану фізичної та вогневої підготовленості військовослужбовців та працівників;

-       організація та проведення міжвідомчих змагань у регіонах, надання практичної допомоги структурним підрозділам правоохоронних органів у розвитку професійно-прикладних і військово-прикладних видів спорту, організації і проведенні спортивно-масових заходів.

Основною формою роботи Центрів планується організація та проведення навчально-методичних зборів та семінарів за напрямком підготовки до організації та проведення занять з фізичної, спеціальної фізичної та вогневої підготовки і спортивної роботи у підрозділах правоохоронних органів (удосконалення рівня організаційно-методичної підготовки штатних та позаштатних інструкторів з фізичної, спеціальної фізичної та вогневої підготовки і спорту, підготовка спортивних організаторів підрозділів та суддів зі спорту).

Планування діяльності Центрів здійснюється з урахуванням планів навчально-методичних зборів підготовки фахівців у структурних підрозділах правоохоронних органів на календарний рік і за їх зверненнями щодо надання методичної та практичної допомоги. Типові плани і навчальні програми підготовки фахівців розробляються спеціалістами апарату управління Товариства спільно з фахівцями, які відповідають за професійну підготовку у відповідних структурних підрозділах правоохоронних органів з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик штатних фахівців та виконання функціональних обов’язків позаштатним громадським активом, вдосконалення методичної та практичної підготовки фахівців, відповідальних за організацію та проведення фізичної, вогневої підготовки і спортивної роботи з особовим складом у структурних підрозділах і установах правоохоронних органів. Всі заняття повинні мати практичну спрямованість, забезпечувати нерозривний зв’язок навчання з виконанням службових та професійних обов’язків правоохоронців. В ході навчання слухачі підвищуватимуть педагогічну майстерність, ознайомляться із новітніми ефективними формами та методами організації навчального процесу. Діяльність та навчальний процес підготовки фахівців правоохоронних органів проводяться на спортивній базі територіальної організації ФСТ «Динамо» України та, на підставі угод про співпрацю, в користування центру може залучатися учбово-матеріальна база міністерств і відомств правоохоронних органів та транспорт для перевезення учасників зборів (семінарів). Після завершення навчання на зборах або семінарах проводиться атестація фахівців, за підсумками якої їм видається свідоцтво про результати навчання установленого зразка, затвердженого Товариством. Атестація слухачів здійснюється тренерсько-викладацьким складом Центру за участю представників структурних підрозділів правоохоронних органів.

Таким чином, створення регіональних Центрів спеціальної підготовки територіальних фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України дає унікальну можливість акумулювати, координувати та з максимальною користю використовувати не тільки учбово-матеріальну базу Товариства, правоохоронних міністерств і відомств, але й, що не менш важливо, унікальний кадровий потенціал найбільш досвідчених фахівців і спеціалістів для методичної та практичної підготовки відповідальних за організацію і проведення фізичної, вогневої підготовки та спортивної роботи, а також окремих категорій працівників у структурних підрозділах правоохоронних органів. Справа за тим щоб налагодити дієву співпрацю усіх зацікавлених осіб та структур, ефективно застосовувати потенціал цих центрів.